Kończąc naszą rozbudowaną narrację dotyczącą uwarunkowań, w jakich funkcjonują, kształcą się i rozwijają najwięksi ludzie nauki, musimy jeszcze wspomnieć o internecie. Odgrywa on bardzo dużą rolę we współczesnym świecie – nie tylko jako medium i sposób na szybką dystrybucję wiadomości, ale również jako cenne źródło wiedzy z licznych dziedzin.

Wiele osób podkreśla, że gdyby człowiek był w stanie przyswoić sobie całą wartościową wiedzę jaka można znaleźć na stronach WWW, to byłby bliski geniuszu. Faktycznie jest tak, że niemal wszystkie twierdzenia i wnioski płynące z nauki są dostępne w sieci jako publikacje elektroniczne.

Sama Wikipedia, której jakość systematycznie rośnie, stanowi wyborny przykład. Ta największa wirtualna encyklopedia jest tworzona także przez naukowców, którzy są zapraszani do tego, by partycypować w redagowaniu haseł i nanosić poprawki tam, gdzie jest to konieczne.

Efekty są naprawdę świetne i tym samym miliony ludzi mogą sięgać po sprawdzone i wiarygodne informacje. Doceniajmy zatem internet.

Easy Surf