Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego ma osoba z tytułu pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, renty czy emerytury, a także posiadania statusu bezrobotnego oraz osoby, które wedle przepisów prawnych są członkami rodziny wyżej wymienionych podmiotów.

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego można utracić między innymi na skutek utraty pracy, zaprzestania prowadzenia własnej działności gospodarczej, utraty prawo do pobierania renty albo emerytury.

Wówczas prawo do ubezpieczenia ustaje po upływie 30 dni od dnia wspomnianych zdarzeń.

Członkowie rodziny ubepieczonego mogą stracić zaś prawo do ubezpieczenia zdrowotnego jeśli dzieci ukończą 18 lat i nie będą kontynuować nauki, a także dzieci, które ukończą 26 rok życia, mimo, że kontynuują naukę.

Członkowie rodziny nie podlegają świadczeniu jeśli sami nabyli tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, najczęściej przez podjęcie pracy.

Wówczas ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić powstały fakt prawcodawcy.

obsługa programów obsługa programów lojalnościowych programy lojalnościowe