By zarejestrować się do lekarza, należy posiadać przy sobie dokument tożsamości, może być to dowód osobisty, paszport, prawo jazdy albo legitymacja szkolna – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Rodzice tych dzieci, które nie ukończyły jeszcze 6 lat mogą potwierdzić ich tożsamość przez pisemne lub ustne oświadczenie.

Przed wizytą należy również potwierdzić swoje prawo do świadczeń medycznych, czyli udowodnić fakt, że pacjent jest ubezpieczony.

Taki obowiązek spoczywa na osobach, które są ubezpieczone zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie oraz na osobach, które nie są ubezpieczone, ale mieszkają na terytorium naszego kraju, mają polskie obywatelstwo albo status uchodźcy czy też zezwolenie na pobyt czasowy.

Warto podkreślić, że jeśli chcemy zarejestrować się na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo do poradni specjalistycznej czy też skorzystać z opieki medycznej w szpitalu należy każdorazowo potwierdzić uprawnienia.

Pacjent, który korzysta z zabiegów rehabilitacyjnych musi przedstawić tylko raz dokument, który potwierdzi jego ubezpieczenie zdrowotne.