Dotąd sporo pisaliśmy o państwie i o systemie edukacji jako podmiotach, które są w dużym stopniu odpowiedzialne za rozwój nauki, ale również za to jaki będzie stan wiedzy mieszkańców naszego kraju.

Tak naprawdę jednak wpływ kluczowy na tę sferę mogą i powinni mieć rodzice swoich dzieci.

Nie chodzi o to, aby cokolwiek narzucali swoim pociechom.

Powinni jednak pobudzać umysły potomstwa i rozwijać pasję, która może dać za X lat fantastyczne owoce.

Część rodziców wychodzi z mylnego założenia, że ich jedyne zadania ograniczają się do spraw czysto wychowawczych, albowiem całą sferą nauczania zajmie się oświata.

Przedszkola takie jak – chatka kubusia puchatka i szkoły mają dużo do zrobienia, ale nie wolno zawierzać im wszystkiego, co związane z edukacją dziecka.

Rodzice, szczególnie ci wykształceni i świadomi realiów, mogą uczyć swoich pociech w domowych warunkach.

Mając dostęp do literatury oraz ogromu informacji zawartych w internecie, można pracować nad tym, by mieszkać pod jednym dachem z „młodym Einsteinem”.

Grunt, by wszystko odbywało się naturalnie i nie miało w sobie nic z przymuszania.

www.legalhustle.net