Państwa i narody mogą być bardzo silne wybitnymi jednostkami, które posiadają. Jest jednak istotny warunek do spełnienia – ci ludzie muszą zostać w kraju i pracować na jego rzecz. Wszystkie państwa, które dotąd odnosiły jakiekolwiek sukcesy w nauce potrafiły zrobić wiele, aby najtęższe umysły zostawić u siebie. I nie chodzi oczywiście o to, by kogokolwiek zmuszać. Kraj, który daje perspektywy do rozwoju, który umie docenić zdolności wybitnych postaci stwarza tym samym odpowiednie warunki.

Jeśli tak jest, nie ma powodów, by szukać dla siebie szansy gdzie indziej. To kwestia odpowiedzialności za przyszłość Polski, która leży głównie po stronie polityków. Jeszcze będziemy się nimi zajmować w jednym z kolejnych tekstów, ale to właśnie oni są zobowiązani do tego, by dać ludziom nauki odpowiednie możliwości. Stwarzanie zachęt do tego, by rozwijać swoje umiejętności w ojczyźnie to doskonała inwestycja, która w dalszej lub bliższej przyszłości może doskonale zaprocentować. Stworzenie systemowych rozwiązań w tej materii stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań.

www.das-ryby.com.pl