Ubezpieczenie zdrowotne pozwala pacjentom na to, by korzystać z opieki medycznej bezpłatnie pod warunkiem,że posiada się skierowanie. Warto pamiętać o tym, że jeśli skorzystamy ze świadczeń nie mając skierowania, wówczas Narodowy Fundusz Zdrowia nie sfinansuje owych świadczeń, a kosztami obciąży pacjenta. Dlatego zawsze przed wizytą w ambulatorium czy u lekarza specjalisty warto zadbać o skierowanie.

Czy skierowanie może się przeterminować? Skierowanie jest ważne tak długo, aż zlecone świadzenie nie zostanie zrealizowane. Przez zrealizowanie świadczenia należy rozumieć także ustalenie terminu planowanego badania czy planowanej wizyty. Jeśli pacjent korzysta z opieki medycznej w jakiejkolwiek poradni specjalistycznej, wówczas jego skierowanie jest tak długo ważne, jak długo utrzymuje się jego stan zdrowia, który wymaga wizyt w tej poradni specjalistycznej.

Lekarz specjalista wyznacza wówczas takiemu pacjentowi terminy kolejnych wizyt, wówczas pacjent wstawiając się na te wizyty nie potrzebuje skierowania.